• Fri. Sep 22nd, 2023

  Potato Chip & Fresh Strawberry by aubreyrose on Flickr.

  Bycookingcharles

  Nov 24, 2022

  Potato Chip & Fresh Strawberry by aubreyrose on Flickr.

  Potato Chip & Fresh Strawberry by aubreyrose on Flickr.
  #Potato, #Chip, #Fresh, #Strawberry, #by, #aubreyrose, #on, #Flickr.